NIECH DOBRA GWIAZDA WAS PROWADZI

Edward Stachura napisał, że „wędrówką jedną życie jest człowieka”…

Z okazji nadchodzących Świąt, życze Wam byście zawsze, na każdym etapie swojej życiowej podróży czuli opiekę i błogosławieństwo Najwyższego. By nie przerażał Was bezkres przestrzeni i dal horyzontu, bo jak Trzej Królowie zawsze odnajdywać będziecie właściwą drogę prowadzeni Dobrą Gwiazdą. Niech osiągnięty cel wynagradza Wam podjęty trud wędrówki, jak wynagrodził kierowanym jedynie wiarą Marii i Józefowi oraz ufnym w przepowiednię mędrcom ze wschodu.

W tę cichą i świętą noc niech miłość, nadzieja i wiara zawita do Waszych domów. Spójrzcie, gwiazda za Waszym oknem już świeci, buty wygodne i mocne.

Gdańsk, 24.12.2013; 00:30 LT

Komentarze